Persbericht: Arrest van het Hooggerechtshof over octrooi-inbreuk (conclusie)

Verklaring van Gordon Donald, directeur, over het arrest van 06/10/2022 in de zaak Geofabrics Limited versus Fiberweb Geosynthetics Limited, een Berry Global Company.