Onafhankelijk onderzoek naar CuTex prestaties

Onderzoek naar de effectiviteit van CuTex® als barrière voor Japanse duizendknoop en andere invasieve plantensoorten.

Geofabrics is een van de weinige fabrikanten van geosynthetics met een actief onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma (R&D). Deze investering is ingegeven door het streven naar productkwaliteit en de waarde die wordt gehecht aan de behoeften van de klanten.

Veel van onze R&D-projecten, zowel in het verleden als nu, zijn rechtstreeks geïnitieerd door onze klanten of door te Geofabricsanticiperen op hun eisen als gevolg van herziene normen, nieuwe wetgeving of financiële doelstellingen. Toen we CuTex® in onze productportfolio introduceerden, hebben we dit ethos voortgezet en hebben we de afdeling Plant Science van de Universiteit van Leeds opdracht gegeven om twee afzonderlijke studies uit te voeren naar de effectiviteit van deze nieuwe geocomposietbarrière.

De eerste studie van de universiteit beoordeelde onafhankelijk de doeltreffendheid van CuTex als wortelbarrière tegen Japanse duizendknoop en andere invasieve plantensoorten. Het onderzoek was bedoeld om drie hoofdvragen te beantwoorden:

■ Remt CuTex de wortelgroei?

■ Neemt de doeltreffendheid van CuTex toe met de tijd?

■ Is CuTex veilig?

Het antwoord op al deze vragen was een volmondig ja!

De tweede en meer recente studie was bedoeld om CuTex te vergelijken met andere in de handel verkrijgbare barrières die voor deze toepassing worden gebruikt en om te testen of de composiet voldoet aan de internationale norm PD CEN/TS 14416:2014 'Resistance to Roots' (Weerstand tegen wortels). Naast het testen van de barrière met Lupinezaailingen, wat het enige is dat in de norm wordt gespecificeerd, hebben we de universiteit opdracht gegeven om te testen met Japanse duizendknoop. De tweede studie toonde aan dat CuTex®, in tegenstelling tot ondoordringbare barrières, door zijn unieke eigenschappen een doeltreffende barrière vormt tegen Duizendknoop en andere invasieve soorten, maar dat het ook kan worden gebruikt in gebieden waar drainage een belangrijke ontwerpoverweging is.

Waar Sustainable Urban Drainage een kritische factor is in het ontwerp, biedt CuTex® een unieke oplossing voor het beschermen van gebieden die gevoelig zijn voor schade door invasieve wortels.