Filtratie

Voor een effectief beheer van het percolatiewater is het belangrijk dat de basisdrainagelaag vrij blijft van verstoppingen, daarom geeft het Milieuagentschap de voorkeur aan een aggregaat van 20 tot 40 mm.

GeoSynthetics leveren sinds 1990

Neem een kijkje op onze downloads voor meer informatie

Filtratie boven de Drainagedeken

Wanneer het gebruik van een 20/40 aggregaat geen kosteneffectieve en praktische oplossing is, kan een 10-20mm aggregaat samen met een filtergeotextiel dat tussen het afval en de percolaatdrainagedeken wordt geplaatst, worden gebruikt als een effectievere oplossing.

Geofabrics HPS 3.3 is speciaal ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien en voldoet aan alle eisen van het Milieuagentschap voor deze toepassing.

Door de toevoeging van het HPS3.3 geotextielfilter wordt voorkomen dat er boetes in het drainage-aggregaat terechtkomen, terwijl het percolatiewater toch vrij kan stromen. Dit zorgt ervoor dat de drainagesteen minder snel verstopt raakt en draagt dus bij aan een effectief percolatiewaterbeheer in de cel. 

Het gebruik van HPS3.3 maakt het mogelijk om de grootte van de afwateringssteen te verminderen en heeft dus het bijkomende voordeel

Geofabrics Geotextiel HPS

Verwante producten

HPS Bereik

HPS Bereik

Meer informatie

Meer informatie

Download ondersteunende literatuur, waaronder productinformatiebladen, ontwerpinformatie en casestudies.